ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်

ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်

Lian သမိုင်း


histor

Lian Group


histor

* စက်မှုဒီဇိုင်း


histor

ငါတို့တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုလုပ်တယ်


histor

အိမ်တိုးတက်အောင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအတွက်အဆန်းသစ်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ။

Lianchuang သည်ဒီဇင်ဘာ ၃၁.၂၀၁၉ အထိစုစုပေါင်းမူပိုင်ခွင့်ပေါင်း ၁၁၄၂ ခုရရှိခဲ့သည်။ histor

* ရှေ့ပြေးပုံစံပြုလုပ်ခြင်း


histor

* ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ


histor

* အရည်အသွေးအာမခံဌာန


histor